Informacja o ochronie i przetwarzaniu danych w związku z ankietą upoważniającą do wejścia na teren zakładu

Szanowni Państwo,

Informujemy, że lekarz medycyny pracy przywrócił możliwość wykonywania badań okresowych.

W związku z powyższym prosimy osoby, które mają do zrobienia zaległe badania okresowe o kontakt z zakładem pracy celem odebrania skierowań w godzinach od 8.00 do 14.30.

Następnie należy skontaktować się z lekarzem medycyny pracy telefonicznie pod numerem 519899808 celem umówienia szczegółów wizyty.

Aktualizacja z dn. 20/05/2020
Szanowani Państwo,

Informujemy,  że w uchwalonych ostatnio przepisach dot.  dodatkowych zasiłków opiekuńczych mamy rozbieżność  pomiędzy zapisami ustawy z dnia 14 maja 2020r.  i rozporządzenia RM także z dnia 14 maja 2020.

Aktualny stan prawny  :

 - od 25 maja prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługuje tylko na dzieci niepełnosprawne ( to wynika z ustawy )

- można korzystać z tego zasiłku na dzieci przez okres zamknięcia szkół – nie dłużej niż do 14 czerwca 2020 (to wynika z rozporządzenia)

W niniejszej sprawie uzyskaliśmy informację z ZUS -u , że oczekują na wyjaśnienia z Centrali ZUS,  ponieważ wypowiedzi  w mediach  przedstawicieli Rządu są sprzeczne z ustawą

W związku z tym prosimy o śledzeniu naszych komunikatów na bieżąco . Jak tylko otrzymamy stanowisko Centrali ZUS umieścimy komunikat w tej sprawie.

 

Szanowni Pracownicy

Informujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem, jakie znajdziecie Państwo w załączniku okres w jakim możecie Państwo korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego został przedłużony do 14 czerwca 2020 roku.

Szanowni Państwo

W związku z licznymi pytaniami odnośnie dodatkowej opieki nad dziećmi, poniżej informacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługujący rodzicom dzieci do 8. roku życia w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli czy szkół z powodu zagrożenia koronawirusem, zostaje wydłużony do 24 maja. Przysługuje on również w przypadku niemożności sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19.”

oraz link do strony ministerstwa gdzie znajdziecie Państwo te informacje:

www.gov.pl/web/premier/opieka-nad-dziecmi-dla-pracujacych-rodzicow

Szanowni Państwo,

Poniżej informacja z ZUS odnośnie dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 659) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19  (Dz. U. poz. 748).

Okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego został wydłużony do 3 maja 2020 r.

Oświadczenie znajdziecie Państwo również w zakładce DLA PRACOWNIKA > DRUKI

Szanowni Państwo

Prosimy o zapoznanie się z poniższym komunikatem.

Równocześnie informujemy, iż z każdym z Państwa próbujemy kontaktować się telefonicznie w celu przekazania tej informacji.

Jeżeli nie uda nam się do kogoś z Państwa dotrzeć z tą informacją do 24 kwietnia, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 500185087 ( w przypadku nieodebrania, będzie oddzwonione) lub za pomocą emaila:

gabriela.luberda@yazaki-europe.com,

agnieszka.dziurowicz@yazaki-europe.com

Komunikat z dnia 17.04.2020

 

Szanowni Państwo

 

Przypominamy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 08 kwietnia reorganizacja pracy trwa do 24 kwietnia 2020 roku.

O dalszych decyzjach będzie Państwa informować w osobnych komunikatach.

Komunikat z dnia 15.04.2020

Szanowni Państwo,

Poniżej przekazujemy informację z ZUS dotyczącą dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca o przeciwdziałaniu COVID-19, który zawiera delegację dla Rady Ministrów do wydania rozporządzenia wykonawczego do ustawy, Rada Ministrów może określić dłuższy okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, biorąc pod uwagę okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, szkoły i inne placówki, do których uczęszczają dzieci.

Na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 656) okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego uległ wydłużeniu na okres od 9 kwietnia do 26 kwietnia 2020 r.

Wydłużenie to oznacza zwiększenie limitu dodatkowego zasiłku opiekuńczego o kolejne dni; przepisami rozporządzenia limit dodatkowego zasiłku opiekuńczego został wydłużony o 18 dni.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie jest wliczany do limitu 60 dni, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach określonych w ustawie zasiłkowej.

W razie pytań prosimy o kontakt:

agnieszka.dziurowicz@yazaki-europe.com

gabriela.luberda@yazaki-europe.com

tel: 500185087

YAZAKI AUTOMOTIVE PRODUCTS POLAND Sp. z o.o.

ul. Wyzwolenia 27
43-190 Mikołów

NIP: 634-24-60-742
REGON: 277812884