Misja

Misją Yazaki Europe Ltd jest bycie uznanym za "najlepszej klasy" dostawcę elektrycznych/elektronicznych systemów dystrybucji, komponentów i oprzyrządowania. Chcemy być punktem odniesienia dla tych produktów w skali globalnej i firmą wybieraną zarówno przez klientów jak i osoby indywidualne.

Wizja

  • Nasi Pracownicy:

Ludzie są naszym najcenniejszym zasobem, potrzebujemy ich kwalifikacji, wydajności i kreatywności, by sprawić aby nasz sukces był możliwy. Cenimy ducha zespołu, otwartą i szczerą komunikację. Tworzymy miejsca pracy gdzie każdy może mieć poczucie, że przyczynia się do sukcesu Yazaki poprzez tworzenie atmosfery pracy w jednym świecie z trzema regionami jako jeden zespół.

  • Dobra Komunikacja:

W zakresie odpowiedzialności Zarządu jest zapewnienie przepływu istotnych informacji. Wszyscy Menagerowie muszą regularnie informować swoich ludzi o wynikach i planach firmy.

  • Orientacja na Klienta:

Zadowolenie klienta jest podstawą dobrych wyników biznesowych. Będziemy dostarczać najwyższą wartość dla wszystkich naszych klientów poprzez światowej klasy wydajność, wyrażoną poprzez konkurencyjność cenową, technologię, niezawodność i jakość usług.

  • Integralność: 

Będziemy realizować nasze cele biznesowe w sposób społecznie odpowiedzialny i zachowamy zgodność ze wszystkimi wymogami prawnymi i etycznymi. Zachęcamy każdego pracownika Yazaki i naszych dostawców, aby przestrzegali tych samych zasad.

  • Najwyższa Jakość:

Wszyscy pracownicy Yazaki powinni realizować wyłącznie najwyższą jakość we wszystkich wykonywanych zadaniach i nie akceptować przeciętności. Będziemy stale monitorować i ulepszać nasze procesy po to, aby zapewnić naszym produktom i usługom najlepszą wartość. Zachęcamy naszych dostawców do dzielenia się tym podejściem, aby osiągnąć partnerstwo oparte na obustronnych korzyściach.

  • Dobre Obywatelstwo:

Yazaki powinno starać się być dobrym obywatelem świata. Od Pracowników Yazaki oczekuje się profesjonalnego i etycznego wykonywania powierzonych obowiązków, w środowisku zaufania i szacunku. Wierzymy w ochronę naszych współpracowników, społeczeństwa i środowiska naturalnego poprzez działania na rzecz zmniejszenia i eliminacji ewentualnych zagrożeń dla środowiska.

YAZAKI AUTOMOTIVE PRODUCTS POLAND Sp. z o.o.

ul. Wyzwolenia 27
43-190 Mikołów

NIP: 634-24-60-742
REGON: 277812884