Pracownicze Plany Kapitałowe 2019

Dodano 13.5.2019

     1 stycznia 2019 roku zaczęła obowiązywać Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych zobowiązująca między innymi nasz zakład do wdrożenia PPK od dnia 01 lipca 2019r. Tym samym do dnia 25 października 2019r. jesteśmy zobowiązani do zawarcia umowy o zarządzanie  PPK , a maksymalnie do dnia 12 listopada 2019r. do zawarcia umowy o prowadzenie PPK .

    Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), mają stanowić powszechny, dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, którego celem jest zapewnienie wyższych świadczeń emerytalnych dla jego uczestników. System jest współfinansowany przez osoby zatrudnione, pracodawcę  oraz w części przez państwo .

     By zachęcić nas do udziału w Pracowniczych Planach Kapitałowych wszelkie formalności po stronie pracownika zostały ograniczone do minimum. Do programu automatycznie zostaną zapisani wszyscy pracownicy między 18 a 54 rokiem życia, za których odprowadzane będą składki . Osoby między 55 a 70 rokiem życia będą mogły zacząć oszczędzanie w PPK po złożeniu wniosku .

   Mimo, że PPK są powszechnym programem, każdy zapisany będzie miał możliwość rezygnacji z dokonywania wpłat. Stosowny wniosek o rezygnację z PPK będzie trzeba jednak składać regularnie, co cztery lata, gdyż po upływie tego czasu ponownie zostaniemy zapisani do PPK.

YAZAKI AUTOMOTIVE PRODUCTS POLAND Sp. z o.o.

ul. Wyzwolenia 27
43-190 Mikołów

NIP: 634-24-60-742
REGON: 277812884